Garo utvald för europeisk laddinfrastruktur

Garo tecknar ramavtal med en global aktör i fordonsindustrin, Foto: Garo

Garo har tecknat ett ramavtal med en global aktör i fordonsindustrin avseende leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden. Avtalet är icke-exklusivt och har inga garanterade volymer, men är av stor strategisk betydelse för Garo då det kompletterar redan existerande försäljningskanaler i Europa. De produkter som kan levereras inom ramavtalet är både laddboxar för icke-publik laddning och laddstationer för publik användning, där installation kan ske både hos slutbrukare och på kundens egna anläggningar.

– Garo är en tillverkarne av laddinfrastruktur och genom detta ramavtal visar vi att vi har kapacitet att ta hem de riktigt stora upphandlingarna på europeisk nivå. Ett tätt samarbete med fordonsindustrin är strategiskt viktigt för oss, både som försäljningskanal och för framtida produktutveckling”, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Garo.

Den kompletta laddboxen GLB är inspirerad av nordisk design och utvecklad för säker och effektiv fordonsladdning i villor, på arbetsplatser och vid flerbostadshus. Laddstationen LS4 passar i publik miljö och erbjuder parallell laddning av två fordon. Laddstationen erbjuder möjlighet att ansluta mot de molntjänster och betallösningar som finns på marknaden idag.