IVA visar vägen till klimatneutralt Sverige

Vi måste se på elen som helhet menar IVA i ny rapport. Illustration: IVA

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. IVA bidrar med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för olika beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Nu släpper projektet Vägval för klimatet en syntesrapport som presenterar strategier för att uppnå klimatmålen samtidigt som svensk konkurrenskraft stärks.

Modiga politiker, företag i framkant och medborgare som accepterar förändring. Det är förutsättningar för att nå klimatmålen när teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier och fastigheter måste ske. Det menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i slutrapporten Så når Sverige klimatmålen i serien Vägval för klimatet. 

– Vi måste se på elen som helhet och sluta bråka om olika energislag. Ska vi lyckas nå klimatmålen är det långsiktiga strategier och överenskommelser som gäller, inte minst för att skapa trygghet för stora investeringar, säger Karin Byman, energiexpert IVA.

Så når Sverige klimatmålen är den sammanfattande syntesrapporten av totalt fem delrapporter som publicerats inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt som belyser hur klimatmålen nås inom: