Skanska tar brokontrakt värt cirka 2,9 miljarder kronor

Den nya bron blir cirka 3 kilometer lång. Visionsbild: Skanska

Skanska har, i ett samägt bolag med två amerikanska byggföretag, tecknat ett avtal med transportmyndigheten i Maryland i USA om att ersätta en befintlig bro över floden Potomac. För Skanskas del är kontraktet värt 301 miljoner dollar, eller cirka 2,9 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

En tvåfilig bro som förbinder Newburg i Maryland och Dahlgren i Virginia ska ersättas med en nästan tre kilometer lång med fyrfilig struktur. Bolagen som ingår i det samägda bolaget är, förutom Skanska, Corman Kokosing Construction Company och McLean Contracting Company.