Rimforsa Vattenverk ökar kapaciteten

Malmberg och linköpingsföretaget Miljöbyggarna Entreprenad bygger om Rimforsa Vattenverk. Foto: Malmberg

Malmberg kommer i samarbete med Linköpingsföretaget Miljöbyggarna Entreprenad att bygga om Rimforsa Vattenverk i Kinda kommun. Miljöbyggarna står för generalentreprenaden och Malmberg har kontrakterats att utföra den processtekniska installationen för entreprenaden. Utbyggnaden av verket innebär att kapaciteten kommer öka och innefattar två långsamfilter, två Dynasandfilter samt ny utrustning och instrument.

Rimforsa vattenverk förser Rimforsa tätort, med omnejd, med dricksvatten. Råvattentäkt är sjön Åsunden. Idag förser verket ca 2 200 personer med dricksvatten. Vattenverket är uppfört slutet av 60-talet men under de senaste åren har antalet anslutna fastigheter ökat. Dels genom en pågående och planerad utbyggnad av samhället men även att befintliga fastigheter ansluts. På grund av detta har dricksvattenbehovet i Rimforsa periodvis överstigit vattenverkets produktionskapacitet.

Den totala summan av vattenverkets kapacitetsökning förväntas bli 25 miljoner kronor och arbetet beräknas vara färdigt december 2020.