Ny koncernchef på Miljörivarna

David Bjurestad är ny koncernchef på Miljörivarna. Foto: Miljörivarna

David Bjurestad tillträdde i januari som ny koncernchef på Miljörivarna. David kommer närmast från en position som vice vd för Miljörivarna. Han har tidigare haft flera ledande befattningar som vd och produktionschef i branschen.

– Jag ser fram emot att vara med och ytterligare befästa vår position på den svenska och nordiska marknaden tillsammans med alla kompetenta medarbetare. Vi ser en fantastisk orderstock i samtliga verksamheter vilket bådar gott för framtiden. Min vision är att vi ska driva utvecklingen och vara det mest hållbara valet i vår bransch, säger David Bjurestad.

Miljörivarna är en av Sveriges aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Bolaget har haft en rejäl tillväxt de senaste tre åren och bland annat påbörjat ett utvecklingsarbete kring ökad digitalisering och ett tydligt fokus på hållbarhet.

David Bjurestad ersätter nuvarande koncern-vd Fredrik Eliasson, som nu blir ny styrelseordförande för bolaget.

– Vi är mycket glada över att det är just David som tar vid ansvaret under den spännande fas som Miljörivarna befinner sig i. Han har en bred erfarenhet vad gäller såväl kundrelationer och ledarskap som av produktionen och branschen i stort, säger Fredrik Eliasson.