Sh Industri förvärvar APJ Betong & anläggningsteknik

Sh Industri gör strategiskt förvärv. Foto: Rebecka Ell

Nu har ett avtal tecknades som innebär att Sh Industri förvärvar samtliga aktier i APJ Betong & anläggningsteknik Aktiebolag. Med förvärvet kan Sh Industri erbjuda sina kunder mer mångsidiga produkter och tjänster, samt möta den efterfrågan som finns i våra allt större projekt.

Medarbetarna inom APJ har ett mycket högt teknisk kunnande inom betongentreprenader och ger goda förutsättningar att fortsätta leverera branschledande tjänster, vilket har varit en avgörande del i förvärvet. Utvecklingen inom byggbranschen kännetecknas av kortare byggtider och trängre arbetsplatsområden.

Sh Industri är en del av Sh-koncernen där bland andra Sh bygg, sten och anläggning ingår. Sh koncernen omsätter cirka 1,4 miljarder kronor och har cirka 400 anställda. APJ Betong & anläggningsteknik omsätter cirka 25 miljarder kronor och har cirka 15 anställda.