OKQ8 flyttar smörjmedelsproduktion från Loudden till Belgien

OKQ8:s nya produktionsanläggning Blending Plant Antwerpen. Foto: OKQ8

OKQ8 kommer från och med årsskiftet 2019/2020 att flytta sin smörjmedelsproduktion till Q8 Belgiens smörjoljefabrik i Antwerpen. Blending Plant Antwerpen, BPA, är en av världens modernaste smörjmedelsfabriker med en sex gånger större kapacitet än OKQ8:s svenska fabrik. 2014 påbörjade Stockholms stad en utredning för att bygga bostäder på Loudden där OKQ8:s smörjmedelsfabrik Petrolia är lokaliserad sedan många år tillbaka. I början av 2018 fattades beslut om att stänga Petrolia vid årsskiftet 2019-2020.

– Förhandlingarna om Loudden har pågått under många år och på så sätt har vi haft möjlighet att arbeta fram de absolut bästa alternativa lösningarna för vår varuförsörjning. Vi är övertygade om att denna förändring kommer att innebära fördelar både för oss och för våra kunder, säger Helen Axelsson, Director B2B Sales OKQ8.

OKQ8:s logistiklager i Bro blir kvar oförändrat och ett extra buffertlager av smörjolja har producerats för att säkra en smidig övergångsperiod för kunderna. Försörjningen av kemikalier och fett kommer fortsatt ske från Sverige av OKQ8:s nya leverantörer. Initialt kommer sortimentet att se ut som idag men OKQ8 ser stora möjligheter att tillsammans med de nya leverantörerna, som är mer specialiserade än Petrolia, förbättra och utveckla produktutbudet.

OKQ8 arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan i alla led vilket har varit en viktig del i valet av nya leverantörer. OKQ8 har därför tecknat avtal med lokala leverantörer av emballage för att inte behöva transportera tomma dunkar från Sverige till Belgien, där de fylls med smörjmedel.