Sista tvärbalken på väg från Spanien till Göteborg

Det finska skeppet Meri är snart tillbaka i Göteborg. Den här gången ska skeppet backa med sin last genom Götaälvbron, med bara 20 centimeters marginal på varje sida. Foto: Göteborgs Stad

Sedan den första tvärbalken monterades med millimeterprecision på ett av de två stora betongstöden till Hisingsbron har det varit intensiva dagar i projektet. Nu har 22 av de totalt 42 sidospannen monterats och det går att se hur bron sakta men säkert växer fram över vattnet. Hittills är det den norra älvstranden som bron har närmat sig, men snart börjar arbetet även på den södra sidan om farleden.

– Monteringen har gått bra och vi har kunnat hålla det tempo som vi önskade. Det är stora delar som ska lyftas och sättas på plats, så det gäller att allt stämmer, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

Nu kommer den andra tvärbalken lastad på det finska skeppet Meri. Skeppet kastade loss från Bilbao i måndags, för att hinna passera Biscayabukten mellan två stormar. När det seglar in i Göta älvs mynning passerar det genom centrala staden innan det lägger till vid kajplats 113 i Frihamnen. Där görs förberedelser för monteringen och på morgonen Annandag jul passerar Meri genom den öppnade Götaälvbron med bara 20 centimeters marginal på varje sida. Den här gången ska skeppet dessutom backa genom bron för att sedan kunna lasta av den 650 ton tunga tvärbalken på den södra sidan om farleden.

Farleden stängs av för all sjötrafik, även fritidsbåtar, i två dagar. Förtöjningslinor till fartyget som transporterar tvärbalken kommer att spännas tvärs över farleden och det innebär att ingen trafik kan passera på älven.