Stopp för linbana över Göta älv

Det västsvenska näringslivet ser nyttan av en linbana över Göta älv. Foto: Tomorrow/Göteborgs stad

Det blir ingen linbana över Göta älv i Göteborg. I vart fall inte de närmaste åren. Det står klart efter att byggnadsnämnden på tisdagen avvisade Vänster- respektive Miljöpartiets försök att återigen skjuta upp avgörandet. Det rapporterar DN.

Det beslut som byggnadsnämnden i Göteborgs stad fattade handlade om att formellt avbryta de tre detaljplaner som trafikkontoret arbetat med under ett par års tid. V och MP framförde att det fanns skäl att vänta, eftersom dessa partier yrkat att kommunstyrelsen i morgon, onsdag, ska besluta om att om att beställa en fördjupad analys av det förslag som nyligen presenterades av en privat västsvensk näringslivsgrupp.

– Nu är det upp till stadens politiker att visa hur de ska lösa trafiksituationen i Göteborg, säger arkitekten Magnus Månsson, en av företrädarna för det nya linbaneinitiativet till tidningen.