Jönköpings kommun bygger nytt vattenverk i Häggeberg

Ska säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Foto: Jönköpings kommun

Jönköpings kommun bygger ett nytt vattenverk i Häggeberg. Ett viktigt steg för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Det nya vattenverket kommer att uppföras bredvid det befintliga som kommer att renoveras. Det nya vattenverket som har börjat byggas kommer att stå färdigt år 2022. Dessutom ska det vattenverk som finns på platsen redan idag renoveras för att vara klart 2023.

– Projektet ska tillsammans med andra dricksvattenprojekt säkra dricksvattenförsörjningen i en växande kommun på lång sikt, säger Roger Rohdin, avdelningschef på tekniska kontoret, Jönköpings kommun.

Under intensiva faser av byggprojektet kan trafiken på Kortebovägen påverkas av in- och utfart av byggtrafik, men det bedöms inte orsaka några större hinder för framkomligheten. Det arbete som genomförts på Kortebovägen under hösten har varit etablering av arbetsplatsen, inför fortsatt byggnation på åkern nedanför det befintliga vattenverket.

Projektet sker i samverkan med entreprenören NCC. Kontraktet är värt cirka 175 MSEK.