NCC bygger nytt vattenverk i Kristianstad

Nytt vattenverk och tryggar vattenförsörjningen i regionen. Arkivbild

NCC ska isamverkan med Kristianstads kommun bygga ett nytt vattenverk. Det nya vattenverket kompletterar övriga vattenverk och tryggar vattenförsörjningen i regionen för lång tid framöver. Ordervärdet uppgår till 95 miljoner kronor.

Det nya vattenverket kommer initialt att försörja södra delarna av kommunen med dricksvatten, men vattenverket dimensioneras för att även kunna förstärka vattenförsörjningen i Kristianstad och Åhus. På det sättet får vi en bra lösning såvälför dagensvattenbehov som för hela kommunen i framtiden, säger LarsSvensson, VA-chef, Kristianstads kommun.

Kapaciteten är beräknad till max 10 000 kubikmeter/dygn. Projekt görs i samverkan mellan kommunen och NCC.

Samverkan är en väldigt bra arbetsform där vi nyttjar våra respektive nyckelkompetenser på bästa sätt, vilket kortar ledtider och skapar bra förutsättningar för att projekteti slutänden ska bli så som kunden vill ha det, säger Per Johansson, affärschefVatten-och miljöteknik, NCC Infrastructure.

NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk. Planerad byggstart är mars 2020 och vattenverket beräknas tas i drift sommaren 2022.