Peab Asfalt tar avtal med Örebro kommun

Avtalet gäller underhållsbeläggningar, fräsning och justeringsarbeten. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit ett ramavtal med Örebro kommun gällande underhållsbeläggningar norr om Svartån 2020-2023. 

Kontraktet omfattar alla projekt norr om Svartån, det vill säga halva kommunen, gällande underhållsbeläggningar, fräsning, mindre justeringsarbeten samt justering av brunnar med mera. Utöver underhållsbeläggningar ingår det även nybeläggningar inom samma område.

Uppdraget uppgår till ett värde av cirka 30 miljoner kronor per år.