Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp underhåller VA-nätet

NSVA spolar vattenledningar i centralorten. Foto: NSVA

Under perioden 21 oktober - 6 december sker spolning av vattenledningar i centralorten Bjuv. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten. Spolningen, som bidrar till att hålla god vattenkvalitet, kommer att utföras under vardagar.

NSVA förväntar sig inga störningar, men medan spolningsarbetet pågår kan man uppleva sämre tryck och missfärgat vatten. Man påverkas den eller de dagar som spolningen sker i ens närområde, inte annars. Känsliga verksamheter kommer att kontaktas separat.

- I samband med spolning kan missfärgat vatten förekomma. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen innan du använder det till dryck och tvätt, säger Anders Olsson, arbetsledare på avdelning Rörnät på NSVA.