Preem välkomnar regeringens prövning av utbyggnad i Lysekil

Utbyggnaden är ett viktigt steg för omställningen till förnybara råvaror.Foto: Preem

Miljöministern har redogjort för att regeringen tar över ärendet kring Preems tillståndsansökan om att bygga ut Preems raffinaderi i Lysekil samt ta in förnybara råvaror från Mark- och miljööverdomstolen. Preem välkomnar beskedet och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog.

– För oss är det viktigt att den här frågan utreds noggrant - vi välkomnar därför beskedet från regeringen att de kommer att ta över ärendet och ser fram emot en konstruktiv dialog om detta. Vi tror starkt på den här satsningen som en del av vår vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle, säger Petter Holland, vd för Preem.

I den här typen av komplexa frågor är det extra viktigt att alla fakta kommer upp på bordet och i konstruktiv anda.

– Vår verksamhet är komplex och mångfacetterad och det här ger oss en möjlighet att kunna redogöra för hur det hela hänger ihop. Vår planerade utbyggnad är tänkt att användas i kombination med infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS, Carbon Capture and Storage, och andra åtgärder som bidrar till minskade utsläpp på sikt, säger Petter Holland, vd för Preem.

Preem ser den planerade utbyggnaden som ett viktigt steg för att snabba på omställningen från fossila till förnybara råvaror. Den nya anläggningen ska ta bort tjockolja med hög svavelhalt från marknaden och omvandla det till svavelfri bensin och diesel med lägre påverkan på miljön. Det betyder i sin tur att Preem kan leverera de miljöanpassade drivmedel som samhället efterfrågar. Den nya anläggningen kommer även att bli en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara genom en stor flexibilitet att hantera olika råvaror, som till exempel rester från skogen.