Trelleborgs Hamn får tillstånd för utbyggnad

Foto: Trelleborgs Hamn

Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har givit Trelleborgs Hamn AB, THAB, tillstånd enligt miljöbalken till byggnation av nya vågbrytare och fyra nya färjelägen i Trelleborgs hamn. Domstolen har även gett tillstånd till en ökning av den godsvolym som hanteras i hamnen, till 17 miljoner ton per år.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har idag också lämnat THAB tillstånd enligt kontinentalsockellagen till uttag av sand inom allmänt vattenområde för de planerade byggnadsåtgärderna.

– Miljödomstolens dom och SGUs tillståndsbeslut innebär att en avgörande förutsättning för hamnens och stadens fortsatta utveckling och konkurrenskraft är på plats. Trelleborgs hamn kan nu byggas ut på ett rationellt sätt samtidigt som stora positiva miljö- och stadsplaneringseffekter kan uppnås. Det har varit ett intensivt arbete sedan tillståndsansökan ingavs 2008 och nu är vi alltså framme vid denna milstolpe, säger THABs vd Tommy Halén.

THABs åtaganden i tillståndsdomen innebär att en successiv el-anslutning av samtliga färjelägen i Trelleborgs hamn omedelbart kommer att påbörjas. Inledningsvis kommer färjelägena 8 och 9 att el-anslutas. På sikt kommer THAB att kunna erbjuda anslutning av alla färjelägen med reguljär färjetrafik.THAB kommer inledningsvis att begära mandat av sin ägare att få påbörja den första etappen av utbyggnaden. Denna avser utläggning av en ny vågbrytare och muddring av vändbassäng för att kunna ta emot nya större fartyg med längder upp till 240 meter. Byggstart planeras till oktober 2010.