Kran rivs på Lindholmen i väntan på nytt färjeläge

Nu rivs kran 43 på Lindholmen. Foto: Älvstranden Utveckling

Nu rivs kran 43 på Hugo Hammars kaj, Lindholmen, för att göra plats åt ett färjeläge och en ny förbindelse över älven.

— Kranen måste flyttas då den står i vägen för färjorna och det nya färjeläget, säger Ulrika Palmblad Gröön, stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling.

Kran 43 är en så kallad fackverkskran och tillverkades 1954. Den användes av Götaverken fram till 2014, men var i bruk fram till 2017 och har ägts av Älvstranden Utveckling de senaste fyra åren. När Keillers kaj ska förstärkas och byggas om för att ge plats åt det nya färjeläget kan inte kranen stå kvar på sin nuvarande plats.

— Vi har undersökt om det finns någon som vill ta över kran 43, men inte hittat någon intresserad och den kommer därför att rivas, säger Ulrika Palmblad Gröön.

Arbetet med rivningen tar cirka sex veckor. Det nya färjeläget förväntas vara färdigt mot slutet av 2022 och därefter kan den nya färjeförbindelsen, som är tänkt att gå mellan Pumpgatan och Stenpiren, börja trafikera sträckan.

När kran 43 är borttagen äger Älvstranden Utveckling totalt sju kranar: Eriksbergskranen, som just har genomgått en större renovering, fem kranar på Lindholmen i området där Götaverken tidigare låg, och en kran i Lundbyhamnen.