Göteborgs Hamn och Stena Line prisas för elanslutning

Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn och Stena Line har tagit emot priset Nobelux Grand Prix d’Excellence for Environment & Climate Action 2012 för sitt arbete med elanslutning av Stena Lines färjor.

Sedan 2011 har alla Stena Lines färjor stängt av motorn vid kaj i Göteborgs Hamn. Istället har de använt miljömärkt el från land för att hålla igång elförsörjningen ombord. För denna satsning har nu Göteborgs Hamn och Stena Line tilldelats priset Nobelux Grand Prix d’Excellence for Environment & Climate Action 2012. Bakom satsningen står den nordiska handelskammaren i Luxemburg.

– Det känns väldigt roligt att våra gemensamma satsningar på elanslutning uppmärksammas. Nu hoppas vi att fler hamnar och rederier ska välja att satsa på elanslutning, säger Åsa Wilske, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Under ett tio-timmars hamnstopp kan dieseldriften från ett enda fartyg orsaka upp till 20 ton koldioxidutsläpp. Att stänga av motorerna och istället använda sig av landel innebär betydande miljövinster.

– Vi elanslöt de första färjorna redan på 80-talet och nu är samtliga färjor elanslutna och anpassade för att angöra centrala lägen, säger Bjarne Koitrand, Teknisk chef på Stena Line.

Priset, som består av en kristallstatyett, delades ut på en gala i Luxemburg.