ABB-teknik försörjer färjor i Ystad med el

Foto: ABB

ABB har levererat krafttekniken till ett projekt som försörjer fartyg i hamn med elkraft från land. Ystad Hamns anläggning är nu invigd.

Beställningen, som kom hösten 2011, innebär att ABB nu har levererat krafttekniken till samtliga landströmsanläggningar i Sverige.

– Om färjorna under tiden vid kaj kan stänga av sina dieselmotorer och istället ta elkraften från land uppstår många fördelar. Bland annat minskar koldioxidutsläppen och hamnen blir tystare när bullret från motorerna försvinner, säger Ola Norén, försäljningschef för landströmsanläggningar inom ABB.

Det är världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) som nu tas i bruk. Effektmässigt motsvarar den elförsörjningen av ett mindre svenskt samhälle. Det innebär att Ystad Hamn kan förse fartygen med elkraft vid alla fyra färjelägena i hamnen. Dessutom oberoende av vilken systemfrekvens de har ombord.

I projektet har ABB samarbetat med företaget Processkontroll Elektriska AB som är totalentreprenör. Leveranserna till Ystad Hamn omfattar bland annat frekvensomriktare, krafttransformatorer, ställverk, kontroll- och säkerhetsutrustning.

Med fler än 1,7 miljoner färjepassagerare per år till Polen och Bornholm är Ystad Hamn den tredje största passagerarhamnen i Sverige efter Stockholm och Helsingborg. Förra året hanterades också 3 miljoner ton gods och 900 000 fordon.