NCC bygger ny trafikplats vid väg 40

NCC Construction ska bygga en ny trafikplats på väg 40 mellan Mölnlycke och Landvetter. Trafikplatsen Slambymotet kommer ge bättre framkomlighet mellan väg 40 och E20. Arbetet beräknas vara klart i november 2013. Ordern från Trafikverket är värd 130 miljoner kronor.

Trafikplatsen Slambymotet gör det möjligt att på sikt skapa en tvärförbindelse mellan väg 40 och E20 via väg 549, även kallad Landvettervägen. Med trafikplatsen underlättas av- och påfart till väg 40 från väg 549. Smidigare förbindelser med väg 40 underlättar för företagandet i området.

Trafikplatsen kommer att bestå av på- och avfartsramper och två broar över väg 40 som gör det möjligt för bilar att cirkulera över vägen. Väg 549 kommer även att dras något längre västerut, vilket innebär att NCC kommer bygga ett cirka en kilometer långt nytt vägavsnitt.

Slambymotets trafikplats är en viktig del av Trafikverkets projekt för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet mellan E20 och väg 40. Målet är att E20 avlastas som infart till Göteborg under högtrafik, att tillgängligheten till Landvetter flygplats förbättras och att Partille, tillsammans med övriga delar av regionen, ska kunna fortsätta att expandera.

Bygget startar i höst och beräknas vara klart för trafik november 2013.