Nytt larmsystem ska rädda livet på mc-förare

Foto: sxc.hu

Vid en trafikolycka kan snabb och rätt hjälp vara avgörande för utgången. Pawsec har tillsammans med Sveriges Motorcyklister och Telia Sonera tagit fram världens första intelligenta larmsystem för motorcyklar. Enligt Nationell MC- och Mopedstrategi, initierad av Trafikverket, är potentialen med intelligent larmsystem att rädda fyra liv per år.– Cirka 40 procent av alla dödsolyckor på mc är singelolyckor. De flesta sker på mindre vägar med låg trafikintensitet och hastighetsbegränsningen 70 km/h. Ibland dröjer det länge innan dessa singelolyckor upptäcks av förbipasserande som kan slå larm. Larmsystemet gör att vi motorcyklister har sällskap med oss även när vi kör ensamma, säger Jesper Christensen generalsekreterare i Sveriges Motorcyklister.Larmsystemet är ett säkerhetssystem kopplat till förarens smartphone. Om olyckan är framme skickas larm till Security Assistance Larmcentral. Larmoperatören kan då ta fram och analysera relevant information om vad som hänt sekunderna innan olyckan samt höra ljudupptagning direkt från olycksplatsen. Detta gör att operatören snabbt kan bedöma vilken insats som behövs och kan informera ambulanspersonal och räddningstjänst redan då de dirigeras till olycksplatsen. Larmsystemet är nu patentsökt internationellt.– SMC:s medverkan i utvecklingen av larmsystemet har främst varit att definiera produkten utifrån motorcyklisternas behov, inte myndigheternas. Det gör att vi har en produkt som inte bara kan rädda liv, utan även möjliggör för den enskilde motorcyklisten att analysera sin egen körning utifrån perspektiv som till exempel hastighet och trafiksituationer, säger Jesper Christensen.