MRF vill omprioriteritera infrastrukturplanen

MRF vill se höjda ambitioner för trafiksäkerhetsarbetet. Foto: MRF

MRF välkomnar regeringens höjda ambitionsnivå för trafiksäkerheten och det nya målet om en halvering av antalet omkomna i trafiken till år 2030. Tillsammans med klimatfrågan är trafiksäkerheten de stora utmaningar som branschen arbetar intensivt med. 

– En rimlig konsekvens av regeringens nya mål är en omprioritering av hur de 700 miljarder kronorna i infrastrukturplanen för perioden fram till 2029 ska användas. Istället för samhällsekonomiskt olönsamma investeringar bör stora satsningar göras på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i vägnätet. 

– Det är till exempel inte acceptabelt att det fortfarande finns vägar som med stort trafikflöde som saknar mötesseparering, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.