ABB levererar landanslutning till Ystad hamn

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order från Ystad Hamn för att leverera kompletta landanslutningar för att leverera elkraft för flera fartyg medan de ligger förtöjda.

Landanslutningen innebär att fartygen i Ystad Hamn kan få den elkraft de behöver för att driva sina system ombord inklusive ventilation och kyla via en kabel från land. Genom att använda landanslutningen kan fartygen stänga av sina dieselmotorer medan de ligger vid kaj. Detta resulterar i minskade koldioxidutsläpp, betydligt lägre bullernivåer och minskade vibrationer vilket förbättrar arbetsmiljön för människor i och runt hamnen. Det ger också en möjlighet att utföra underhållsarbeten på motorerna.

ABB var först med landsanslutningstekniken i Sverige att med hjälp av frekvensomriktare omvandla 50 Hz, standardfrekvensen för växelström i Europa, till 60 Hz som majoriteten av fartygen använder som systemfrekvens. Den nya installationen omfattar fem kajplatser och erbjuder flexibiliteten att kunna ansluta fartyg med såväl 50 Hz som 60 Hz systemfrekvens samtidigt. Med en effekt på 6,25 MVA för 60 Hz kraftdistribution kommer transformatorstationen vara utrustad med världens största frekvensomriktare för landanslutning.

– ABB:s nyckelfärdiga lösningar för landanslutningar anpassar både spänningsnivån och frekvens av el från det lokala elnätet till varje fartyg, säger Ismir Fazlagic, produktchef för landanslutningar vid ABB:s division Power Systems.

ABB ansvarar för design, konstruktion, leverans, installation och idrifttagning av projektet. Några av huvudprodukterna som ska levereras inkluderar mellanspänningsställverk, krafttransformatorer, frekvensomriktare såväl som kontroll- och säkerhetsutrustning. Projektet kommer att utföras i samarbete med Processkontroll Elektriska AB och förväntas vara klart under 2012.