Eltel tecknar treårigt ramavtal i Tyskland

Foto: Eltel

Eltel har tecknat ett ramavtal på tre år med Huawei. Avtalet avser implementering av LTE-teknologin och moderniseringar av mobilnätet för en av de större tyska mobiloperatörerna. Värdet av ramavtalet uppskattas att uppgå till cirka 20 miljoner euro över treårsperioden.

Avtalet är en viktig milstolpe i Eltels etablering av en allt starkare ställning på den tyska marknaden. Huawei har utnämnt Eltel som partner i ett nytt ramavtal bestående av lokal områdesplanering och design, implementation och integrering av nätverk samt anläggningsarbeten och driftsättning. De levererade tjänsterna kommer utföras i en av de ledande tyska mobiloperatörernas nät i västra Tyskland. Teknologin som ska installeras är LTE och projektet väntas pågå under perioden 2016-2018.