”Välkommet besked om Arlandas nya miljötillstånd”

Foto: Swedavia

Högsta domstolen har beslutat att miljötillståndet för Arlanda ligger fast, trots tidigare överklaganden. Det innebär inflygningsstoppet in till Arlandas bana 3 är undanröjt. Oppositionen i Stockholm stad välkomnar beskedet.

Swedavia investerar nu 13 miljarder kronor de kommande trettio åren för att säkerställa och utveckla tillgängligheten till och från Sverige via Arlanda, i linje med den förväntade tillväxten av resenärer vid flygplatsen. Detta är ett välkommet och viktigt besked för hela Sverige och inte minst för Stockholmsregionens konkurrenskraft, anser oppositionen i Stockholm stad.

– Jag välkomnar besked om att Arlanda flygplats nya miljötillstånd nu vunnit laga kraft. Det nya miljötillståndet är viktigt för att stockholmsregionen och Stockholms stad ska fortsätta vara en konkurrenskraftig region med fortsatt hög tillväxt, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholm stad

– Även om hotet mot Arlanda flygplats nu är avvärjt så innebär inte det att vi kan avveckla Bromma flygplats. För att Stockholm ska fortsätta locka multinationella företag och skapa arbetstillfällen i hela Sverige så behöver vi både Bromma flygplats och Arlanda, säger Anna König Jerlmyr.