Gasbilar försvinner till Tyskland

Nästan alla begagnade gasbilar som säljs i Sverige köps av tyska handlare. Det riskerar att minska fordonsparken och antalet gasstationer i Sverige, enligt bilindustriföreträdare, rapporterar P4 Jönköping.

- Det är ett sug efter att köpa begagnade gasbilar i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, till TT.

Han har sett trenden de senaste två åren och menar att betydligt lägre tyska gaspriser, där distributionskostnader kapas genom naturgaspipelines, samt en starkare tysk begagnatmarknad bidrar.

Annika Bjerstaf, informationsansvarig på Volvo personbilar, bekräftar bilden.

- När dessa gasbilar, som främst sålts som tjänstebilar, kommer ut på andrahandsmarknaden är intresset väldigt lågt. Följden har blivit att vi har sålt dem till Tyskland och även till Holland.

Samtidigt påpekar hon att det är små volymer.

I Sverige medför lastbilstransporter av producerad biogas högre kostnader. Bertil Moldén vill därför se prisjusteringar för att jämna ut marknaden och undvika att hamna i ett moment 22 för hur antalet gasstationer ska vägas mot det faktiska antalet bilar.

- Varför inga bilar? Inga stationer. Varför inga stationer? Inga bilar, säger han.

På företaget Fordonsgas menar man dock att begagnade gasbilar efterfrågas på hemmaplan.

- Men självklart vill vi att de ska finnas kvar i landet, säger presskontakt Bo Ramberg.

(TT)