Nytt miljötillstånd för Jönköping Airport

Foto: Jönköping Airport

Nu miljötillståndet för Jönköping Airports fortsatta verksamhet meddelats av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Tillståndet innebär i stort sett oförändrade förutsättningar för flygplatsens fortsatta utveckling jämfört med det gamla tillståndet.

Efter närmare fyra års utredningar, möten, remissrundor och samråd lämnades ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning på cirka sju hundra sidor in till Mark- och Miljödomstolen i Växjö den 27 september 2012. Efter begärda kompletteringar på trehundra sidor hölls domstolsförhandling med berörda parter 17-18 mars i år.

Nu har domstolen meddelat sitt beslut som innebär att flygplatsen kan fortsätta att utvecklas med charter och reguljärflyg. Tillståndet ger dessutom möjlighet att ha en flygbas i Jönköping. Flygplatsens beviljade trafikvolym är 36 600 rörelser, vilket är den samma som i tidigare tillstånd och ger flygplatsen utrymme för en expansion vid behov. De områden som berörs av buller är trots en sådan expansion mindre än de som beskrevs i tidigare tillstånd.