Bränsle till hamnen kan skapa jobb i Södertälje

Foto: Södertälje Hamn

Södertälje Hamn ansöker om utökat miljötillstånd från Mark och Miljödomstolen för att kunna hantera ökade mängder bränsle. Med ett utökat tillstånd kan Södertälje Hamn garantera bränsleförsörjningen i Stockholms Län även efter att Loudden och Bergs Oljehamnar stänger 2018 respektive 2019. Samtidigt skapas upp till 100 nya jobb i Södertälje.  

Beslutet att lägga ner Louddens oljehamn togs redan 1999 och så sent som i höstas beslöt Nacka kommun att säga upp det tomträttsavtal till marken där Bergs oljehamnar finns. Stockholms-regionen riskera därför att stå utan garanti för bränsleförsörjningen.

– När vi får tillståndet finns det inget som hindrar stängningen av de två övriga bränslehamnarna, vi tar hand om regionens behov, säger Erik Froste, vd för Södertälje Hamn

Stockholm Stad har utrett två alternativ till Södertälje som ny oljehamn och de konstaterar att de alternativen ger upp till tre gånger mer transportarbete. Alternativen är baserade på att man bara flyttar över 50 procent till Södertälje Hamn och att resten hanteras i Gävle och Västerås.

– Om man istället lägger 100 procent i Södertälje Hamn får vi det lägsta transportarbetet och därmed de lägsta miljöutsläppen. Vårt mål är att bli regionens nav för bränslehantering, vi kan dessutom göra det både säkert, effektivt och miljövänligt, säger Erik Froste.

Erik Froste räknar även med att den ökade bränslehanteringen kommer att skapa upp till 100 nya jobb i Södertälje.

När Södertälje hamn får sitt utökade miljötillstånd innebär det även att stor ytor friställs i såväl centrala Stockholm som Nacka, vilket kan ge plats för upp till 7 000 nya bostäder, något som välkomnas i denna växande region.