Anbudsprocess inledd för en järnväg mellan Haifa och Nasaret

Järnvägsprojektet Haifa - Nasaret genomförs av TransIsrael, ett serviceföretag inom landets ministerium för transport och trafiksäkerhet. Illustration: TransIsrael

Infrastrukturföretaget Israel Highway (TRI) har lanserat ett internationellt anbud som gäller ett omfattande konsultuppdrag om oberoende säkerhetsbedömning (Sisa) av en 41 kilometer lång järnväg för lätta rälsburna fordon mellan hamnstaden Haifa och Nasaret.

Linjen mellan Haifa och Nasaret kommer att omfatta 20 stationer. Nasaret är fortfarande staden med den största arabiska befolkningen i Israel.

 Sisa-uppdraget ska se till att dokumentation, hantering och leverans överensstämmer med TIS:s och israeliska Transportministeriets trafiksäkerhetsmål och säkerhetsregler. Begäran om deltagande i anbudet måste lämnas in senast den 23 april.

Linjen, som så småningom kommer att transportera 100 000 passagerare dagligen, kommer att börja vid Merkazit HaMifratz-stationen i Haifa, Israels största transportnav, innan den fortsätter igenom Kiryat Ata. Linjen kommer sedan att passera genom städerna Shfar’am, Bir El-Maksur, Mashhad, Reineh och Nof HaGalil, innan den når fram till Nasaret.

Upphandlingen kommer att genomföras i två faser. Infra 1-steget kommer att omfatta förarbeten inklusive schaktning, ersättning av befintlig telekommunikation, vatten- och elinfrastruktur och byggandet av nya broar, vägar och tunnlar.