Swedavia välkomnar prövning av miljötillstånd

Foto: Swedavia

Swedavia är glada över beskedet att Mark- och miljööverdomstolen prövar frågan om Arlandas nya miljötillstånd.

– Vi välkomnar beskedet från Mark- och miljööverdomstolen, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Den 27 november meddelade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett nytt miljötillstånd för Arlanda. Det nya tillståndet kan komma att innebära begränsningar för flygplatsens utvecklingsmöjligheter. Swedavia överklagade 10 av totalt 36 villkor i det nya tillståndet.

Swedavia har överklagat det villkor som begränsar raka inflygningar över Upplands Väsby tätort från den 1 januari 2018. Utöver detta överklagar Swedavia även ett antal villkor om bullerisolering och flygvägar, där mark- och miljödomstolen satt strängare gränser än vad som gäller för flygbuller enligt de riktvärden som samhället satt upp.

– Utifrån hur trafiken ser ut idag innebär den begränsning som villkoret kan medföra att Arlandas kapacitet minskar med nästan 40 procent. Dessutom är det vår ambition att utveckla flygplatsen och stärka förbindelserna med omvärlden, vilket gör att konsekvenserna sannolikt skulle bli ännu större. Det här är en fråga som rör inte bara Arlanda, utan hela Sverige, säger Kjell-Åke Westin.