120 laddstationer mellan Trondheim och Sundsvall

Foto: Jämtkraft

Green Highway mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim blir fyra gånger bredare. 24 miljoner kronor satsas i ett nytt projekt som kommer att ge Green Highway-regionen en tätposition i Europa när det gäller hållbara transporter.

 - Det här är en stor satsning, vi går från ett 30 tal laddstationer till 120 stycken. När det här är klart kommer vår region att ha de allra bästa förutsättningarna för elbilsägare, säger projektledaren Mikael Hagman.

Projektet heter Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter. Energimyndigheten är med och finansierar 7,4 miljoner. Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet står för resterande del. Totalt 11 snabbladdare och 82 smartladdningsstationer ska installeras i Västernorrland och Jämtlands län fram till den 15 maj 2015.

Intresset för elbilar ökar och nu vill privata aktörer kliva in och delta i den infrastruktur som byggs upp.

- Allt fler företagare förstår värdet av att själv äga en laddstolpe och delta i transportomställningen. Vi öppnar därför upp projektet för alla som är engagerade i framtidsfrågor och vill vara med och investera i en laddstation, säger Mikael Hagman.

 Regeringen har satt upp målet att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Projektet är en del av att nå fram till det målet.

- Eftersom antalet laddinfrastrukturprojekt i Sverige är begränsat, finns det tunga nationella förväntningar på vår satsning. Resultaten av studien ska inte bara gynna vår region utan förenkla för hela nationen, säger Göran Hamlund utvecklingsstrateg vid Sundsvall Elnät.

Projektet är i grunden ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det forskarteam från Mittuniversitetet som är kopplat till arbetet kommer att undersöka samhällets och de enskilda bilisternas inställning till den infrastruktur för elfordon som nu byggs ut.

- Hur är inställningen till en ”grön korridor” mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall? Hur påverkas områden som ligger utanför korridoren? Vilka är de potentiella sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna, är frågor som vi vill att studien ska svara på, säger Kristina Zampoukos, fil dr i kulturgeografi vid Mittuniversitetet, projektledare för forskningsdelen.

- Med ett väl utbyggt elnät och en genomtänkt laddinfrastruktur har den här regionen stora möjligheter att hjälpa till i  forskningen runt framtidens transportlösningar, säger  Linda Rinaldo på Energimyndigheten.