Förslag om bredbandsutbyggnad får underkänt

Näringsdepartementet har bett Lantmäteriet att analysera EU-kommissionen förslag för att snabba på bredbandsutbyggnaden i medlemsländerna. Latnmäteriet tycker inte att förslaget är genomarbetat. Det riskerar att köra över fastighetsägare, anser Lantmäteriet.

Förslaget går i korthet ut på att ägare av fysisk infrastruktur, exempelvis en teleoperatör men också Trafikverket med flera, ska vara tvungna att släppa in andra teleoperatörer i sina anläggningar.

Lantmäteriet anser att förslaget är vällovligt, men att det inte tar hänsyn till den underliggande fastigheten.

– Fastighetsägaren har enligt förslaget inte någon möjlighet att påverka upplåtelsen och inte heller rätt till ersättning, säger Tomas Vesterlin, Lantmäteriet, i ett pressmeddelande.