Minskad vinst för Cavotec

Cavotec redovisar ett resultat efter skatt på 0,3 miljoner euro för det första kvartalet 2013 (1,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 euro (0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 53,2 miljoner euro (46,6). Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner euro (3,1). Cavotec skriver i rapporten att det kraftigt minskade rörelseresultatet är hänförligt till mixeffekter, närmare bestämt utförandet av vissa strategiska kontrakt inom divisionen Flygplatser. Dessa kontrakt hade låga marginaler och låg koncentrerade till det första kvartalet. Verksamheten inom Flygplatser beskrivs dock i övrigt som stark under kvartalet, med stora beställningar på luft-, bränsle och elsystem från Phoenix- och Newarkflygplatserna i USA. Orderingången uppgick till 66 miljoner euro (54,1).

(Nyhetsbyrån Direkt)