Strålsäkerhetsmyndigheten levererar ny rapport om kärnsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar om situationen för svensk kärnkraft. Foto: Vattenfall

Vart tredje år ska Sverige rapportera hur väl landet lever upp till den internationella kärnsäkerhets­konventionen. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdraget från regeringen att koordinera arbetet med rapporten, i vilket reaktorägarna deltagit. Sveriges åttonde nationalrapport har nu lämnats in till Internationella atomenergiorganet, IAEA, som är konventionens sekretariat.

Sedan 1998 har Sverige en gång var tredje år lämnat in en nationalrapport över hur väl Sverige lever upp till kärnsäkerhetskonventionen till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Den åttonde rapporten, som lämnades till IAEA den 15 augusti, omfattar perioden mars 2016 till april 2019. I den beskrivs förändringar som påverkat svensk kärnkraft som skett under perioden och hur situationen för svensk kärnkraft ser ut i dag.

Det handlar bland annat om energiöverenskommelsen och den översyn av föreskrifter som genomförs av Strålsäkerhetsmyndigheten. I rapporten berörs även att avveckling av reaktorer sker parallellt med åldershantering av de reaktorer som fortsatt kommer vara i drift och som  förbereds för fortsatt säker drift längre än den ursprungligen förväntade drifttiden.

– Det är områden som övriga konventionsanslutna länder ställt frågor till oss om vid tidigare granskningsmöten. Man vill veta hur vi i Sverige förberett oss för detta och vilka åtgärder vi vidtagit för att det ska ske på ett säkert sätt, säger Anna Franzén, rådgivare på Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat.