Ny rapport - tillståndet i VA-Sverige

Fungerande vatten och avlopp är samhällsviktiga funktioner. Foto: Svenskt Vatten

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex, HBI, för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.

Resultaten speglar väl de utmaningar som landets VA-organisationer står inför. HBI utgår från hårda krav och höga ambitioner. Resultaten visar således inte enbart hur situationen ser ut idag utan de avspeglar också ambitiösa målsättningar och tuffa krav, främst när det gäller långsiktig planering.

Fungerande vatten och avlopp är samhällsviktiga funktioner. Leveranssäkerheten är viktig. I normallägen är driftssäkerheten hög, men den långsiktiga beredskapen när det tex gäller nödvattenplanering har allvarliga brister i 24 procent av kommunerna. Problemen är störst i de mindre kommunerna.

– Av årets Hållbarhetsindex framgår mycket tydligt behovet av ökad samverkan. Vi behöver kraftfullare och större VA-organisationer som orkar planera för framtiden och som kan klara av alla nödvändiga investeringar, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.