Stockholm Vatten bygger världens modernaste reningsverk

Foto: Stockholm Vatten

Stockholms framtida avloppsrening, SFA, är ett av Stockholm Vatten och Avfalls största projekt genom tiderna och en stor miljösatsning för framtiden. Henriksdals reningsverk ska bli ett av världens mest moderna reningsverk och får fördubblad kapacitet med hjälp av ny membranteknik. Sicklaanläggningen byggs ut, Bromma reningsverk läggs ner och en ny 1,4 mil lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal.

Med den nya membrantekniken kommer avloppsvattnet kunna renas effektivare och vi kan ta emot större mängd vatten på mindre yta än med nuvarande teknik. Det innebär att vattnet i både Mälaren och Östersjön blir renare.

Under 2018 har vi tagit viktiga steg framåt – inte minst i Henriksdals reningsverk där ombyggnaden kommit igång på allvar.

Det är många utmaningar i projektet: Att bygga om reningsverket under full drift, att borra och spränga i Henriksdalsberget under bostäder och över befintlig anläggning, att borra och spränga i Hammarbybacken samt att bygga den 1,4 mil långa tunneln under byggnader och under Mälaren