Parans tar order för infrastrukturprojekt

Foto: Parnas

Affär om cirka 20 miljoner kronor

Parans har fått ett formellt klartecken av slutkunden till det internationella konsortiet Comol5. Affären kommer att hamna på cirka 20 miljoner kronor. Slutkunden i det innovativa infrastrukturprojektet Rijnlandstunnel är en statlig myndighet i Holland. Representanter från den statliga myndigheten, den holländska motsvarigheten till Trafikverket, regionala tjänstemän samt Parans kund Comol5 besökte nyligen Parans.

Tekniken som generellt används idag baseras enbart på artificiell belysning för reglering av ljusintensiteten de första cirka 100 meterna. Genom användande av Paranssystem istället för artificiell belysning soliga dagar kan mycket energi sparas och ger även en positiv inverkan på miljön genom den minskade energiförbrukningen. Studier visar på vikten av bra ljus i tunnelmynningar för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. .

– Detta är ett oerhört spännande projekt där Parans lösning används för att direkt återge ljuset utanför tunnelmynningen i tunneln, säger Anders Koritz, vd på Parans. Vi har flera förfrågningar kring just biltunnlar och detta innovativa projekt kan öppna upp för ett nytt affärssegment för oss.