Berlin tecknar ett 15-årigt kontrakt på 19 miljarder euro med BVG

Berlins symbol tv-tornet med kollektivtrafikföretaget BVG:s gula Flexity-spårvagnar. Foto: BVG

Berlins parlament godkände nyligen ett nytt 15-årigt finansieringskontrakt värt 19 miljarder euro med stadens kollektivtrafikföretag Berlin Transport Authority (BVG).

Kontraktet, som träder i kraft den 1 september 2020, löper fram till 2035 och har redan godkänts av BVGs styrelse.

- Detta transportavtal markerar början på en ny era av investeringar, säger senator för miljö, transport och klimatskydd, Regine Günther.

- Under de kommande åren kommer BVG att förbättra, förnya, utöka och omvandla sin flotta och linjenät på klimatvänligt sätt. Vi gör kollektivtrafiken så attraktiv för berlinarna och deras gäster som möjligt.

Kontraktet har ett initialvärde på upp till 12,7 miljarder euro. Beloppet inkluderar grundlönen för drift och subventionerad service för passagerare som studenter och passagerare med begränsad rörlighet.

Kontraktet innehåller även 4,3 miljarder euro i form av ytterligare bidrag, cirka 2 miljarder euro för byggandet av nya spårvagnslinjer, cirka 1,7 miljarder euro för underhåll och renovering och cirka 600 miljoner euro för pågående projekt som tillbyggnad av tunnelbanelinjen U5.

Ytterligare 2 miljarder euro går till utsläppsminskningsåtgärder, mellan 1,3 miljarder euro och 2,4 miljarder euro avsätts för infrastrukturförbättringar.

Statliga bidrag förväntas täcka en del av den totala investeringssumman även om detta ännu inte har bekräftas. I kontraktet ingår också 450 miljoner euro för drift av 227 elektriskt drivna bussar.