Delete tar ytterligare uppdrag i Piteå

Nytt avtal innebär både nyanställningar och investeringar i Piteå. Foto: Delete

Delete har tecknat nytt avtal med Pireva - Piteå renhållning och vatten, ett mer omfattande än det avtal som företaget haft sedan tidigare. Avtalet är värt flera miljoner om året och gäller all slamtömning i Piteå kommun, tömning av fettavskiljare samt slamtransporter från reningsverk.

– Vi är så klart oerhört glada för att vi fått avtalet. Det innebär både nyanställningar och investeringar i form av nya slamsugningsfordon på vår avdelning i Piteå, säger Tobias Blomquist säljchef på Delete.

Delete räknar med att mellan två till åtta personer i veckan kommer att vara involverade i arbetet åt Pireva. Delete har inte bara det nya slam-avtalet utan en rad slamavtal med bland annat Stena på olika orter samt Piteå och Skellefteå kommun. De servar dessutom industri- och byggsektorn i hela regionen.

Pireva svarar för dricksvattenförsörjningen, insamlingen och återvinningen av avfall samt reningen av avloppsvatten inom Piteå kommun. Dom ägs av Piteå Kommun genom PIKAB-koncernen.