Fehmarn Bält-förbindelsen förändrar logistiken i Sverige

Foto: Pixabay

Fehmarn Bält-förbindelsen - den nya tunneln mellan Danmark och Tyskland - kommer att förändra logistiksystemen även i Sverige. Om ingenting görs kommer lastbilstrafiken att öka dramatiskt. Det rapporterar Dagens Samhälle i en opinionstext.

Författarna hävdar att det krävs nya och effektiva järnvägslösningar för godstrafiken över Öresund för att lastbilstrafiken inte ska öka.

Fehmarn Bält-förbindelsen ändrar förutsättningarna för regional utveckling och transporter radikalt, men Öresund blir en flaskhals för godstransporter på järnväg om inte en ny förbindelse för godstrafiken byggs. I en avsaknad av ett fungerande godsstråk kommer transporterna ske med lastbil på i dag redan överfulla vägar och med en ohållbar miljöbelastning, menar författarna.