EU:s revisorer: Tyska banavsnittet till Fehmarn Bält-förbindelsen är oproportionerligt dyrt

Tyskland har förbundit sig att svara för nödvändiga förbättringar av landförbindelserna på den tyska sidan av Fehmarn Bält-förbindelsen. En fyrfilig väg och elektrifiering av järnvägen ska vara klart då bron är klar. Dubbelspårig järnväg behöver dock inte vara klart förrän 7 år efter bron enligt avtalet och inga straff om det blir klart ännu senare. Bild: Wikimedia, kredit: Ramboll

Enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten har åtta megaprojekt som syftar till att binda samman EU-länderna två saker gemensamt. De präglas av betydande fördröjningar och kostnadsökningar.

Ett av dessa byggprojekt är Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, som enligt den ursprungliga planen skulle öppnas 2018. Öppningsdagen har skjutits fram med tio år till 2028.

- Det finns stora kostnadsöverskridanden och betydande förseningar”, säger rapportens revisor, Oscar Herics, om den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

Kostnaden verkar för närvarande bli 54 procent högre, medan det fortfarande finns tvivel om att den tyska förbindelsen till tunneln kan slutföras.

Detta kommer att innebära att den tyska åtkomstlinjen "inte kan fortsätta att få offentligt stöd enligt lagen".

Rapporten säger också att järnvägsförbindelsen på den tyska sidan är så pass försenad att det är mycket osannolikt att den kommer att vara klar 2030.

Revisorerna påpekar att järnvägsdelen av projektet på den tyska sidan är oproportionerligt dyr i förhållande till hur mycket järnvägsnätet används i framtiden.

Detta beror delvis på det faktum att den tyska sidan av Fehmarn har beslutat att kunna köra höghastighetståg. Dessutom byggs en ny bro, som förbinder den tyska ön Fehmarn och det tyska fastlandet.

Byggpriset är 343 miljoner danska kronor per kilometer järnväg i Tyskland. Revisorn påpekar särskilt att bullerreducerande åtgärder är "utgör halva priset på banan".

- Jämfört med vår tidigare rapport om höghastighetståg är detta pris högt , mycket högt. Det är därför vi säger att det kan vara bra om Europeiska kommissionen tittar på det igen, säger chefsrevisor Luc T'Joen.

I jämförelse är priset för de danska järnvägsanläggningarna 82 miljoner danska kronor per kilometer.

Prognoser visar, enligt rapporten, att en del av projektet tio år efter öppnandet endast kommer att användas av en miljon passagerare årligen i varje riktning. Detta anses vara otillräckligt. Riktmärket var nio miljoner passagerare.

- Det finns alldeles för få faktorer som garanterar ekonomisk hållbarhet för en rad höghastighetsstandarder, säger Oscar Herics.

Revisionsrättens uppgift är att undersöka om EU-medborgarnas skattekronor används effektivt och enligt beslutade riktlinjer.

Rapporten om megaprojekt som samfinansieras av EU lyfter även fram åtta andra projekt  som förbinder medlemsstaterna med varandra.

De ingår i kärnnätverket i EU: s stora transportnätprojekt TEN-T. Den delen ska vara klar 2030. Sex av de åtta projekten, inklusive Fehmarn, förväntas inte vara färdiga på tio år.

Femern-förbindelsen mellan Rødby och Puttgarden är en 18 kilometer lång nedsänkt tunnel med väg och järnväg.

Priset för att köra genom tunneln kommer att bestämmas politiskt före öppnandet. Företaget bakom - Femern A / S - beräknar ett priset blir cirka 500 kronor för en enda resa i en bil.