Benders tar markanvisning på 65 000 kvadratmeter

Benders levererar produkter i natursten och betong. Foto: Benders

Kommunstyrelsen i Umeå ger företaget Benders en markanvisning på ett 65 000 kvadratmeter stort område med anslutning av järnvägsspår. Avtalet möjliggör i ett första skede en etablering av företagets logistikverksamhet till Umeå, men det finns även en option för ytterligare etablering.

– Det känns väldigt bra att vi genom den här markanvisningen kan skapa möjligheter för Benders att inleda sin etablering i Umeå. Företaget har höga ambitioner på miljöområdet, inte minst när det gäller hållbara transporter. Det gör att den tänkta etableringen både ligger i linje med kommunens tillväxtmål och hållbarhetsmål, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommun och familjeföretaget Benders, som är leverantör av produkter i natursten och betong, har under en tid fört diskussioner som syftar till att möjliggöra för företaget att etablera sig i Umeå. Avsikten är att i en första etapp bygga upp en logistikverksamhet för företagets produkter i norra Sverige och Finland.

I Umeå planerar företaget att bygga upp ett distributionsnät för kunder inom en radie av cirka 25 mil – inkluderande orter som Luleå och Sundsvall och på sikt även Vasa i Finland. Redan första året räknar Benders med att runt 25 000 ton produkter kommer att passera genom anläggningen, vilket innebär kraftigt minskade utsläpp från dieseldrivna lastbilsekipage.

Hur stor anläggningen i Umeå kommer att bli och hur den ska se ut kommer att bestämmas innan sommaren. Samtal har även inletts med externa intressenter.

– Det känns väldigt bra att det första steget med markanvisning nu är taget. Utöver vår egen verksamhet är planen att även erbjuda andra företag hållbara lager- och logistiklösningar från och till södra Sverige, vilket också kommer att påverka utformningen av anläggningen. I ett senare skede finns även planer på att etablera en produktionsanläggning. Det tar vi beslut om när marknadsläget är det rätta, säger Christer Hofling, Supply Chain-chef vid Benders.