Hangö hamn utvecklas till ett expansivt logistiknav

För Hangö stad är den starkt ökande trafikmängden väldigt goda nyheter. Foto: Port of Hanko

Ungefär 200 000 långtradare använder Hangö hamn per år i dag, med stigande tendens. Antalet ekipage förväntas öka i år med minst 10-20 procent. Långtradarna blir med andra ord 20 000 till 40 000 fler per år, skriver Svenska Yle

Dessutom beslutade rederiet Finnlines nyligen att flytta all sin Finlandstrafik från Rostock och Gdynia till hamnen i Hangö.

- Både hamnen och stuveriet fungerar väldigt flexibelt säger Staffan Herlin som är kommersiell direktör på rederiet, till Svenska Yle.

Rederiet förlänger några av sina fartyg.

- Det möjliggör att vi kan kombinera tyska Rostock och polska Gdynia och det medför en fungerande produkt med en bättre ekonomi. På sikt kan vi också öka frekvensen.

Herlin säger att Finnlines trafikmängder till Hangö hamn kommer att öka märkbart under år 2018. Rederiets omsättning låg ifjol på cirka en halv miljard euro.

Trots att den finländska marknaden inte i global jämförelse är särskilt stor är de mängder gods som nu kommer in i landet via Hangö mycket större än de var för 20 eller 30 år sedan.Rederiets större lastfartyg rymmer ungefär fyra kilometer körfil. Det betyder att ett fartyg kan ta närmare 300 ekipage ombord.

Källa: Svenska Yle