ITD: Tyskland investerar i nya rast- och viloplatser

Trångt om saligheten på tyska rastplatsen i Lehrter See. Foto: Creative Commons Lic.

Lastbilarnas roll för att säkra leveranser under Coronakrisen har noterats av den tyska transportministern Andreas Scheuer.

Därför har han på uppdrag av den tyska federala regeringen lagt fram en plan för att säkerställa utvidgningen av viloplatser längs det tyska motorvägnätet.

- Man blir helt avundsjuk när man ser hur allvarligt den tyska transport- och regeringsministern tar bristen på viloplatser. I Danmark har vi förare som kör desperat varje dag på jakt efter ett lämpligt viloplats längs det danska motorvägsnätet, och även om problemet är väl beskrivet och lösningen är överhängande har vi hittills inte sett så mycket av den danska regeringen. svikta. Det är att hoppas att detta kommer att förändras i samband med förhandlingarna om infrastrukturplanen, säger Henriette Kjær, som är politisk chef för ITD, branschorganisationen för dansk vägtransport.

I Tyskland har nästan 9 miljarder omräknat i danska kronor investerats sedan 2008 i utbyggnaden av rastplatskapaciteten, så att under perioden 2008-2018 skapades 31 procent fler platser för totalt nästan 71.000 platser. Trots denna massiva investering behövs fortfarande fler platser, och den nya planen bör hjälpa förarna på vägen.

Planen kommer att främja investeringar i både nya anläggningar och utvidgningar av befintliga, precis som andra områden kan omvandlas till viloplatser. Det kan till exempel finnas parkeringsplatser i samband med utställningshallar och liknande. Gemensamt för alla områden är att de bland annat måste erbjuda ordnade toaletter och badmöjligheter och tillhandahålla uppdatering i realtid om kapacitetsutnyttjandet och därmed minska förgäves körning till platser.

- Tyskland är ledande, även när det gäller att erbjuda ordnade förhållanden för stillastående lastbilar. I Danmark, å andra sidan, möter vi förare med ett val mellan att få en parkeringsbiljett eller bryta mot kör- och vilotider. Det är inte rättvist, och därför är det hög tid att politikerna tar ansvar och löser problemet genom att få fler platser längs de danska motorvägarna, säger Henriette Kjær.

År 2018 uppskattade danska vägdirektoratet att kapaciteten för 21 viloplatser längs motorvägnätet, där bristen är särskilt uttalad, kan mer än fördubblas till totalt 825 parkeringsplatser med en investering på cirka 180 miljoner danska kronor.