Helsingborgs Hamn tar allt större volymer

Foto: Helsingborgs Hamn

Volymerna av containertrafik till och från Helsingborgs Hamn har ökat med 22 procent jämfört med perioden januari-juni 2016. Ökningen är ett resultat av hamnens förmåga att ta emot större volymer i takt med genomförda investeringar och kapacitetsökningar men är även en ökad efterfrågan på containerkapacitet.

Ökningen av containervolymerna innebär att verksamheten i Västhamnen snurrar på högvarv. Det är flera års medvetna investeringar i att utveckla hamnens kapacitet och service till containerkunderna, kundernas egen tillväxt samt ett framgångsrikt arbete för att öka marknadsandelarna som resulterat i ökningen.

– Vi har under flera år rustat hamnen för att kunna växa effektivt i takt med kundernas framgång och behov. Timingen har varit god och idag levererar vi en helhetslösning för den globala transportmarknaden med allt från stuffing och stripping, lossning, lastning och lagring. Våra nya investeringar och kommersiella aktiviteter ger resultat som syns. Detta sammantaget har givit Helsingborg en ökad kundtillströmning, säger Nicklas Romell, försäljningschef Helsingborgs Hamn.

Under det första halvåret 2017 ökade antalet hanterade containrar med 22 procent, från 75 000 till 92 000 enheter. Även järnvägsenheter på vår kombiterminal har ökat från 11 000 till 15 000 st. Färjetrafiken på HH-leden ökade i antal lastfordon med 3% men minskade i antal passagerare med 2%.

Raden av de senaste årens investeringar i hamnen är lång. I december 2016 stod kaj 903 redo för godshantering, ytor har optimerats, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har köpts in, loadplate (lastplattform) och strömboj har köpts in för att effektivare följa strömmar utanför hamnen. Investeringar som bidrar till en starkare hamn och ökad konkurrenskraft.