Högsäsong för vägarbeten innebär ökade risker i trafiken

Jonas Söderkvist, vd Ramirent. Foto: Ramirent.

Sommartid innebär högsäsong för vägarbeten och därmed en ökad risk för olyckor i trafiken. Mellan 2003–2015 inträffade 3 958 olyckor i anslutning till gatu- och vägarbeten visar en rapport från Trafikverket och runt om i landet genomförs just nu fyrtiofem större vägarbeten som i hög grad kommer att påverka trafikanterna.

I våras lanserade Ramirent en Fordonsbarriär som ska ge en ökad säkerhet i trafiken för bilister, oskyddade trafikanter och för vägarbetare. Barriärens utformning ska minimera krockvåld för förare vid kollision och är fri från skarpa kanter och utstickande delar som kan orsaka skada på cykel- och motorcykeltrafikanter eller fotgängare. Systemet skyddar alla som befinner sig i närheten oavsett om det är vägarbetare, vägtrafikanter eller oskyddade trafikanter.

– Vi såg att det fanns stor utvecklingspotential på de barriärer som länge funnits på marknaden. Med hjälp av vårt team av innovatörer och ingenjörer lyckades vi få fram ett säkert system som dessutom möjliggör för en enkel logistik, säger Lars Boogh på Ramirentägda Safety Solutions Jonsered, som lett arbetet med att ta fram den nya produkten.

Maj till september pågår det ungefär fyrtiofem vägarbeten runt om i landet som kommer att påverka de som rör sig ute i trafiken i sommar. Utöver det genomförs det fler förbättringar på vägarna och i infrastrukturen men det redovisas inte på Trafikverkets hemsida så det gäller att vara uppmärksam när man rör sig ute i trafiken i sommar.

– Våra innovationer bidrar till att färre personer skadar sig eller omkommer. Inte bara de som arbetar på byggen, det gäller även de som rör sig i anslutning, allt från bilister till oskyddade trafikanter, säger Jonas Söderkvist, vd på Ramirent.