Nu görs detaljplanerna för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikkorridoren för Tvärförbindelse Södertörn. Karta: Trafikverket

Huddinges kommunstyrelses samhällsbyggnadsutskott beslutade på sitt sammanträde den 10 maj att föreslå kommunstyrelsen att börja upprätta detaljplaner för bygget av Tvärförbindelse Södertörn. Det skriver Huddinge kommun i ett pressmeddelande.

Tvärförbindelsen kommer att knyta samman väg 73 och E4/E20 mellan Jordbro och Masmo och innebära minskad tung trafik i anslutning till Huddinges bostadsområden.

- Äntligen kan vi komma igång med detaljplanearbetet. När Trafikverket började om med sin planering 2013 så försköts projektet många år, nu gör vi vad vi kan för att jobba på så snabbt som möjligt. När den nya hamnen i Norvik öppnas så riskerar vi att få mer tung trafik längs våra barns skolvägar och genom Huddinges bostadsområden om inte Tvärförbindelsen byggs, det vill jag till varje pris undvika, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Om arbetet med att ta fram detaljplaner påbörjas nu förväntas de vara färdiga för antagande under våren 2019. Under detaljplanearbetet ges allmänheten som vanligt möjlighet att tycka till om planförslagen vid samråd och granskning.

Största delen av vägen föreslås få en dragning i ytläge, men vissa sträckningar kommer att placeras i tunnel.

- Tunnlar föreslås på två ställen, dels under Loviseberg där vi vill utveckla en helt ny stadsdel i samband med att Spårväg syd byggs och dels under Flemingsbergsskogens naturreservat där vi vill skydda ett värdefullt rekreationsområde. Tvärförbindelse Södertörn är bara en av alla pusselbitar när vi planerar för ett växande Huddinge med nya bostäder, ny infrastruktur, nya skolor, nya parker och allt annat som hör till, säger Malin Danielsson.