Stark rapport från Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn redovisar ett resultat på 61 miljoner kronor för 2016, vilket enligt hamnen visar att de fortsätter leverera tjänster som våra kunder och varuägare värdesätter. Som logistiskt nav kan 12 000 arbetstillfällen och 330 företag direkt eller indirekt knytas till Helsingborgs hamn.

Under året har flera viktiga steg för fortsatt tillväxt blivit verklighet. Arbetet med container yard planning har fortgått, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har införskaffats liksom en loadplate. En strömboj har sjösatts och mycket arbete har lagts på interna resurser för att stärka marknadspositionen. Den enskilt största satsningen handlar om en nyanpassad containerkaj med 13 meters vattendjup. Det är en omfattande investering om 55 miljoner kronor.