LFV noterar rekordår

Foto: Daniel Asplund

Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet. Det är en ökning med två procent mot 2015. Samtidigt sänkte LFV sina kostnader och därmed avgifterna till flygbolagen för tredje året i rad.  Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– De effektiviseringar som LFV har gjort under de senaste åren har starkt bidragit till att avgifterna har kunnat sänkas. Det är effektiva arbetssätt och innovativa lösningar som har bidragit, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

LFVs omsättning uppgick 2016 till 3,1 miljarder kronor (3,4) och resultatet efter finansiella poster blev 14 miljoner kronor (39). Rörelseintäkterna uppgick till 3 149 mkr (3 364), en minskning med 215 mkr. De flygtrafikrelaterade luftfartsintäkterna minskade med 263 mkr till 2 202 mkr (2 465).
– LFVs intäkter för flygtrafiktjänst en route baseras på antal service units, vilka har ökat med 1,1 procent jämfört 2015 och påverkar LFVs intäkter positivt. Den 1 januari 2016 sänktes den svenska undervägsavgiften med 4,9 procent bland annat till följd av den pågående effektiviseringen, en effektivisering som är ett EU-krav på alla leverantörer av flygtrafiktjänst. Dessutom påverkar den låga inflationen indexeringen av undervägsavgifterna negativt, säger Olle Sundin.

Under året bildade LFV tillsammans med SAAB bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions AB. Bolaget ska marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning nationellt och internationellt. Sedan 2014 har LFV ett godkännande från Transportstyrelsen för fjärrstyrd flygtrafikledning på Örnsköldsvik Airport. Fler flygplatser kommer att anslutas till LFVs kontrollcentral i Sundsvall för digitaliserad flygtrafikledning. På tur står Sundsvall Timrå Airport och Linköpings City Airport och. Flygtrafikledning på distans bidrar bland annat till effektivare arbetsformer, utvecklade informationsflöden och kostnadseffektiviseringar.
LFV och Swedavia startade under året upp ett arbete och en gemensam avsiktsförklaring i syfte att undersöka möjligheterna till fjärrstyrd flygtrafikledning vid fem av Swedavias flygplatser i Sverige. LFV vill fortsatt bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg och tillsammans med kunder och samarbetspartners leverera tjänster för tillgänglighet och konkurrenskraft.