Geomatikk expanderar

En av Geomatikks fälttekniker markerar var ledningar ligger inför ett markarbete. Foto: Geomatikk

Bolaget Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät genom att markera var ledningar ligger i samband med markarbeten. Syftet är att förebygga skador och avbrott på t.ex. tele-, el- eller fibernät som annars riskerar att få allvarliga konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner. Under det senaste året har personalstyrkan vuxit med 126 medarbetare, en ökning med över 150 procent. Geomatikk har idag 198 medarbetare och räknar med att rekrytera minst 50 medarbetare till under 2017. Det meddelar bolaget i ett pressutskick. 

– Vi befinner oss i en spännande och expansiv fas där våra nya kundavtal med Skanova och Vattenfall samt nya kontor i Göteborg och Örebro gör att vi söker många fler medarbetare för att både dokumentera och markera ut ledningsnät. Vår snabba tillväxttakt sticker ut i branschen. Vi gör ett viktigt jobb och ser fram emot att sysselsätta ännu fler under 2017, säger Petter Holmberg, vd för Geomatikk.

Sedan starten 2011 har Geomatikk vunnit nya marknadsandelar. 2014 toppade man Almis tillväxtliga bland företag i Gävleborgs län med en omsättningsökning på mer än 900 procent.

Geomatikk har en rikstäckande fältverksamhet samt kontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Örebro och Göteborg. Majoriteten av nyrekryteringen kommer att gå till de två sistnämnda orterna.