E22 får bullerskärmar på sträcka i Småland

Den 5,5 meter höga bullerskärmen skall ligga 11 meter från E22:an. Foto: Hammarglass

Området Djurängen som ligger intill E22 i Kalmar skall bebyggas med över hundra en- och flerfamiljsbostäder. E22 har hastighetsgräns på 110 km/h och för att kunna utnyttja markområdet så nära motorvägen krävs uppförande av en drygt 5 meter hög bullerskärm cirka 11 meter från E22. Det framgår av ett pressmeddelande från Hammerglass. 

 

För att inte skärmen skall ha för stor inverkan på miljön i övrigt, valdes en genomsiktbar, okrossbar skärm i materialet Hammerglass – en specialbelagd polykarbonat. NCC har fått uppdraget att bygga en betongmur som skärmen skall stå på, Hammerglass AB bygger själva bullerskärmen. Respektive projekt är separata generalentreprenader om ungefär 10 miljoner kronor vardera.

Kommunen har varit tydlig med att skärmen på bästa sätt skall smälta in i terrängen. Den skall vara genomskinlig, men måste ha ett naturnära mönster i stiliserade löv, så att inte fåglarna skall flyga in i den. Istället för att trappa skivorna när marken lutar, skall skärmen parallelltrapetskapas för att följa terrängen – varje skiva mäts individuellt och snedkapas i topp och botten. Vidare skall skärmen vara okrossbar och vara lätt att rengöra för graffiti eller från smuts från vägen.

Anders Berg är projektledare vid Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun och är ansvarig för projektet.
– De boende på östra sidan Djurängsvägen har under många år efterlyst en bullerskyddsåtgärd längs E22:an. Problemet har varit att bullernivåerna legat strax under rekommenderade gränsvärden, varför Trafikverket inte önskat bekosta skärmen, berättar Anders Berg.
 – Genom att kommunen nu bygger och bekostar skärmen så får vi över 100 nya bostäder i ett område som tidigare legat oanvänt, samtidigt som bullret åtgärdas för den intilliggande befintliga bebyggelsen.

- Vi har sedan tidigare bra erfarenhet av Hammerglass produkter. Det är dessa skivor som sitter på gång- och cykelbron över E22:an mellan Djurängen och Hansa City. Bron byggdes för 4 år sedan och glasen ser lika fina ut i dag som när de monterades, avslutar Anders Berg.

Ulf Bergström är affärsområdeschef för Hammerglass Infrastruktur och är ansvarig för projektet från Hammerglass AB.
– Vi ser verkligen fram emot att komma igång med arbetet, säger Ulf Bergström.
- Då området egentligen är gammal sjöbotten så krävs omfattande pålning innan NCC skall sätta muren, vilket kommer att ta lite tid att utföra. Men vi räknar med att vara igång i maj och skall avsluta bygget av den 750 meter långa skärmen under augusti månad. Djurängsskärmen kommer att bli ett riktigt bra referensobjekt för oss, så vi är mycket tacksamma över att ha blivit tilldelade projektet, avslutar Ulf Bersgtröm.